СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СТАТ“ ООД – ВАРНА

Строителна компания “СТАТ” ООД е учредена през 2003 г., от Николай Станков и инж. Атанас Атанасов, с основна дейност: строителството на сгради и съоржения, строително-ремонтни работи, член е на Камарата на строителите в България и е регистрирана в Централния професионален регистър на строителите с удостоверение № I – 007059 с обхват: Първа група строежи от втора до пета категория – за строежи от високото строителство, прилежащата муинфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. В съответствие с европейските и световниизисквания сме сертифицирани по система за управление съг ласно БДС EN ISO 9001:2008 – сертификат TB QMS 129, валиден до 25.10.2017 г.

Дружеството се реализира на вътрешния пазар, като от самото начало инвестира в закупуване на парцели подходящи за строителство и в тяхното разработване. Първата ни жилищна сграда на ул. ”Люляк” № 23-23А в гр. Варна, е започната през 2003 г. и е въведена в експлоатация и предадена в напълно завършен вид през 2004 г. До 2011 г. следват жилищни сгради върху собствен терен в гр. Варна, на ул. ”Ивайло” № 66 и 68, ул.”Тодор Пенев” № 1, ул. “Арх. Мирчев” № 8, ул. „Хан Тервел” № 39, ул. „Цар Иван Срацимир” № 66, 68; бл. 409 с два входа в ж. к. „Владислав Варненчик” ул. „Константин Щъркелов” № 1 и 5, ул., Люляк“ 23, ЖК ,, Чайка“ бл. 98, ул,, Ген. Георги Попов“ 20, ул. „Тодор Димов“ 34, ул., Евлоги георгиев“38 ул., Братя Тедески“ 9 и ул. ,,Антон Неделчев“ 38 с изграждането на които ние утвърдихме практиката си да използваме висококачествени строителни материали и приложихме изцяло съвременните тенденции и технологии в строителството. Освен собствени проекти, ние сме изпълнители и на обекти на частни лица и организации, като изграждаме по техни индивидуални проекти еднофамилни и многофамилни жилищни сгради. Успешно изпълнихме поет ангажимент към наши клиенти от Нидерландия, за които построихме двадесет апартамента на територията на град Варна, а приключените и издадени къщи за наши клиенти само на територията на Община Варна са над 10.

Успоредно с проектирането и строителството на жилищни сгради, фирма “СТАТ” ООД извършва строителни ремонти и довършителни работи по жилища и кооперации, по сгради собственост на физически и юридически лица и организации. До момента сме извършили строителни ремонти и продължаваме да работим по много обекти, част от които са: Търговски комплекс за „ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ” ООД; за „Алианс Фриго” ЕООД – цех за хладилни камери в с. Слънчево; цех за производство на асансьори за „МУЛТИЛИФТ” ООД; обновяване и поддръжка на офисите на „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД; обекти на фирма „МЕЛЧИН” АД; обновяване и поддръжка на супермаркети „Пикадили” , безиностанции ,, Дизелор“ , ремонт по вертикална планировка на„Мол Варна“ , ремонт на хотелски комплекс „ Интер парк“ с. Кранево, ремонт на“ Happy – Ян Палах“ и др. на територията на град Варна . Изключително успешно приключи работата по спечелените обществени поръчки за ремонт и обновяване на училищните сгради на ЦДГ № 9,, Ален мак “, ЦДГ № 15,, Гълабче “, ЦДГ ,,№ 21,, Калина Малина , ЦДГ,,№ 28 ,, Карамфилче“, ЦДГ №12,,Пинокио “ , ЛДГ № 20 ,, Бриз“ , ОУ „Св. св. „Кирил и Методий“ и др детски градини и ясли и пенсионерски клубове на територията на Община Варна. Фирмата извърши успешно и изграждането на НЧ „Пробуда 1928“ и НЧ „Обзор 1927“, като обществени поръчки и на територията на град Бяла и град Обзор.В промишленото строителство фирмата има богат опит. Успешно изграден от „СТАТ“ ООД е „Високотехнологочният център за апаратура“ в ЗПЗ гр. Варна, Производствена и офис сграда на фирма „Хидромарк“ ООД, Сервиз Мерцедес за „СИЕНИТ ИНВЕСТ” ООД и други. Дружество „СТАТ” ООД е изградило имиджа си главно на база на качествените характеристики на извършваните СМР и на допълнителните, съпътстващи строителството услуги, предлагани на клиентите. Високото качество, което целим и винаги достигаме се дължи на няколко фактора:

 • на добри партньори, сертифицирани по съвременните изисквания, предоставящи ни необходимите за нашите обекти висококачествени строителни материали и инвентар;
 • собствена, съвременна материално – техническа база, съставена от богат набор от строителни машини, съоръжения и инструментариум;
 • собствен цех за производство и монтаж на дограма;
 • висококвалифициран инженерно–технически ръководен състав, тясно  специализирани строителни служители, сътрудници, квалифицирани строителни работници и др.

Политика на нашата фирма е:

 • разнообразяване на предлаганите услуги в сферата на строителството и
 • строително – монтажните работи;
 • винаги коректност, точност и високо качество при изпълнение на поетите
 • договорни задължения;
 • ежедневно обновяване на информацията за всички съвременни технологии,
 • техники и материали в строителството, тяхното възприемане и въвеждане в
 • практиката ни;
 • задължително спазване на утвърдените професионални стандарти и
 • съответните нормативни документи;

Целта ни: винаги високо качество във всяка сфера и във всички етапи на извършваните от нас дейности свързани със строителство и строително –  ремонтни работи и затвърждаване на изградения и доказан имидж на коректен партньор.