Ремонт и преустроиство на пицария GODZILA, ул. „Княз Борис“

build1

Ремонт и преустроиство на пицария GODZILA, ул. „Княз Борис“
Завършено през 2018

Стойностите са определени съгласно ЗС и ЗМДТ и са изчислени по данни за площите на обектите по инвестиционен проект – част „Архитектура“.