Ремонт и преустроиство на ресторант DOLCHE AMARO, Seaport

build1

build1

build1

Ремонт и преустроиство на ресторант DOLCHE AMARO, Seaport
Завършено през 2019

Стойностите са определени съгласно ЗС и ЗМДТ и са изчислени по данни за площите на обектите по инвестиционен проект – част „Архитектура“.