0602120301040507110908181410161921172015p1

адрес: с. Аврен
Година на завършване: 2009 г.