гр. Варна, ул. „Прилеп“ 18

build1

Жилищна сграда в гр. Варна, ул. „Прилеп“ 18
ЗП на блока
РЗП на блока: – м2
БРОЙ АПАРТАМЕНТИ: –
БРОЙ ПАРКОМЕСТА: –
БРОЙ ГАРАЖИ: –
Водещ Проектант – Архитектура:
Строителни конструкции:
Водоснабдяване и канализация:
Електроинсталации :
Отопление и вентилация :

Стойностите са определени съгласно ЗС и ЗМДТ и са изчислени по данни за площите на обектите по инвестиционен проект – част „Архитектура“.