Арх. Мирчев Nо 8

05(4)04(5)03(8)02(9)01(9)

адрес: арх. Мирчев Nо8
Година на завършване: 2008 г.
checkbox01_on инвеститор
checkbox01_on цялостен строеж
checkbox01_off само довършителни работи
В сградата се намира офиса на фирмата.