Вх. 6 – к-с Владиславово бл.55

pimgpsh_fullsize_distr3

Блок 4 от Жилищен комплекс ПИ №10135.4504.591 идентичен с УПИ №III-871, кв.42, 1 м.р. на ж. к. „Вл. Варненчик” гр. Варна
ЗП на блока 363.00 м2
РЗП на блока 2009.09 м2
БРОЙ АПАРТАМЕНТИ 20
БРОЙ ТАВАНСКИ СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ 5
БРОЙ ГАРАЖИ 7
Водещ Проектант – Архитектура : арх. Валери Петков
Строителни конструкции: инж. Иван Дамянов
Водоснабдяване и канализация: инж. Антоанета Харизаова
Електроинсталации : инж. Василка Сотирова
Отопление и вентилация : инж. Снежанка Данаилова