Жилищна сграда – ул. „Бачо Киро“ 20

BACHO_KORObuild1

Жилищен комплекс ПИ с идентификатор по КК и КР №10135.1506.233 на  ул.“Бачо Киро“ №20 гр Варна
ЗП на блока
РЗП на блока: 859,20 м2
БРОЙ АПАРТАМЕНТИ: 6
БРОЙ АТЕЛИЕТА: 4
БРОЙ ГАРАЖИ: 2
Водещ Проектант – Архитектура: арх. Диана Хасъмова
Строителни конструкции:
Водоснабдяване и канализация:
Електроинсталации :
Отопление и вентилация :

Стойностите са определени съгласно ЗС и ЗМДТ и са изчислени по данни за площите на обектите по инвестиционен проект – част „Архитектура“.