Управители
Николай Станков – 0898 597 704
Атанас Атанасов – 0898 597 705
Технически ръководители

Петър Беров – 0895 795 501
Пламен Йорданов – 0897848238
Пламен Стоянов – 0882217167
инж. Антон Василев – 0898653660
Преслав Петров – 0894557398
Офис
гр. Варна, 9010
ул. „Арх. Мирчев“ No8
052 330 230
0897 848 239
stat_Ltd@abv.bg